Mallnitz Austria

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website:www.ankogellofts.com

Mallnitz 64

9822 Mallnitz

Oostenrijk

M 0031 (0)  6 20123122/ 6 22003004

info@ankogellofts.com/ankogellofts@mail.com

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Ankogel Lofts zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Ankogel Lofts niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ankogel Lofts garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ankogel Lofts wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Ankogel Lofts links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Kamer worden aanbevolen. Ankogel Lofts aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Ankogel Lofts niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.ankogellofts.com worden getoetst aan een aantal criteria.

 

Stel uw vraag

Vragen of opmerkingen? Meer weten over onze comfortabele Ankogel Lofts?

Neem meteen contact op. U ontvangt
zo snel mogelijk een reactie.